Als verpakkingsbedrijf erkennen we onze verantwoordelijkheid om te werken aan duurzame oplossingen. We hebben zelfs ons eigen sustainability process. Het bijzondere daaraan? We werken niet van A tot Z, maar van Z tot A.

Bij het ontwikkelen van milieuvriendelijke oplossingen gaan we uit van de ‘Vijf perspectieven op duurzaam verpakken’ van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Deze zorgen ervoor dat de belangrijkste invalshoeken aan bod komen, namelijk:

  • De verpakking en het product
  • Beleid en strategie
  • Consumentengedrag
  • Verpakken in de circulaire economie
  • Materiaalkeuze en verpakkingsproces

Onze vier dimensies

Deze perspectieven hebben we voortdurend op ons netvlies. Tel daar onze vroege betrokkenheid en kennis over duurzaamheid en verpakkingstechnologie bij op, en we komen tot ‘groene’ productverpakkingscombinaties. Zeker omdat we ook ónze vier dimensies toepassen:

  • Omgekeerde engineering: het is gebruikelijk om eerst de consumenteneenheid te ontwerpen en vervolgens de secundaire en tertiaire verpakkingen. Wij doen dat omgekeerd, zodat er minder waste is.
  • Materiaaloptimalisatie: we onderzoeken wat een product écht nodig heeft qua bescherming, voedselveiligheid, houdbaarheid en presentatie.
  • Kleurmanagement: dankzij nieuwe technologieën kunnen we met minder basiskleuren voor hetzelfde resultaat zorgen.
  • Optimalisatie van de bevoorrading: we gaan voor een optimale palletbelading. Twaalf eenheden in een verpakking? Misschien is tien of zestien beter.

Maar dan andersom…

Het voelt misschien onlogisch, maar onze aanpak voor de meest duurzame oplossing begint achteraan in het proces. Vervolgens werken we terug naar het begin. Dus: van pallet, naar doos, naar consumenteenheid. Op deze manier, en door de hele keten in beeld te brengen, verkleinen we de waste in het proces. Op het gebied van materiaal, logistiek én opslag.

Hoe eerder, hoe beter

We kunnen het sustainablity process niet vroeg genoeg samen starten. Wat dankzij een vroege betrokkenheid komen we tot betere resultaten, en dus een betere time to market (of time to money).

Update

Benieuwd naar onze ‘Jungle of Sustainbility’? Lees alle verhalen hier.

Bekijk alle updates
Bekijk alle updates